Dag 72 – Danmark: Bornholm 2.

Bornholm 2

Rönne är porten till Bornholm, antingen man kommer över vattnet eller genom luften. Bagagebandet på flygplatsen slår an tonen. Det är två målade linjer på golvet, som visar var vagnen med väskorna kommer att stanna. Man får själv gå till fots från planet och det finns ingen tax free.

Men allt är inte småskaligt på ön. I det nordvästra hörnet ligger norra Europas största slottsruin, 35 000 kvm och 750 m lång mur. Hammershus byggdes på 1200-talet av ärkebiskopen i Lund som ägde det mesta av Bornholm 1150-1536. Bron över vallgraven är Danmarks enda fullständigt bevarade bro från medeltiden.

https://i0.wp.com/www.fotothing.com/photos/75b/75bc5e1f21e8b517578395df66f215d9.jpg

Fästningen var under en senare period statsfängelse, men den var främst en symbol för makten på ön. Härifrån har kungar, lübeckare, ärkebiskopar och svenskar regerat. En typisk årstaxering bestod av: 180 tunnor smör, 360 gäss, 2670 höns, 3360 lass ved, 270 Mark, 37 svin, 56 kalvar, 37 kor, 11 oxar, 168 tunnor råg, 756 tunnor vete, 798 tunnor havre. Detta  från 8000 innevånare.

När en fästning uppfördes på Christiansö 1683 förlorade Hammershus sin funktion som väktare över sundet mellan Skåne och Bornholm och blev istället ett sorts byggförråd. Hela 93% av öborna bor i egna hus och många av dem är delvis byggda med stenar från slottet. 1814 upphörde plundringen på sten och från1822 skyddas ruinen av Danmarks första naturfredning.

Vid freden i Roskilde fick Sverige hela Östdanmark, det vill säga Bohuslän, Halland, Skåne, Blekinge och Bornholm. Svenskarna ockuperade ön 1645, införde höga skatter och  tvångsutskrivning av soldater.

Johan Printzenschiöld utsågs till landshövding och anlände med drygt 100 man till Hammershus och gjorde det landshövdingar gör, vilket inte fann sitt gillande hos bornholmarna. I december 1658 red Prinzenschiöld ned  till Rönne för att ta båten till Ystad och skaffa förstärkning. Men han sköts på vägen av Povl Anker och Jens Kofoed.

Bornholmarna uppvaktade kungen i Köpenhamn och bad om att få komma tillbaka. Och det fick de. En minnessten restes 1912 till minne av Bornholms befrielse från svenskarna.

Anker och Kofoed har i dag fått ge namn till två av färjorna, men det finns de som menar att Prinzenschiöld borde få samma ära, kanske är hans namn för långt för att få plats i aktern och i tidtabellerna.

Med Öresundsbron kommer danskarna numera från Köpenhamn till Rönne på fem timmar. Och de får genom en särskild dispens ha sina hundar och andra husdjur med sig genom Sverige. Men det finns de som vill att de ska gå ännu fortare. Hela 60% vill gärna ha en tunnel till Sverige.

I början av 1800-talet höll Bornholm på att bli svenskt igen när den danska statsministern föreslog att ön skulle avträdas efter kriget istället för Norge. Den gången gick det bra. Men de 10 april 1940 var det dags för ockupation igen, den här gången av tyskarna.

I Holland och Danmark kapitulerade tyskarna den 4 maj och tre dagar senare var freden ett faktum i hela Europa, utom på Bornholm. Den tyske kommendanten hade order att kapitulera till engelsmännen, men Bornholm glömdes av de allierade. Efter att ha vägrat ge sig till ryssarna bombades Nexö och Rönne, samtidigt som resten av Danmark firade freden.  Tyskarna fortsatte att vägra och dagen därpå föll ytterligare 800 bomber. Av Rönnes (nedan) 3400 hus skadades 2900, av Nexös 900 856, varav 175 totalt.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/R%C3%B8nne_in_1945.jpg

Först den 9 maj gav tyskarna upp och istället kom 10 000 ryssar som stannade i ett år. Som villkor för att man skulle ge sig av måste man lova att inga utländska trupper fick komma till ön i framtiden.

Först efter att svenska journalister rapporterat om bombningarna kunde man läsa om det i danska tidningar. Sverige hjälpte till med återuppbyggnaden och skickade 300 monteringsfärdiga hus till de båda städerna som i tacksamhet döpte ett område till Svenskbyn med gator som Sveaswej, Wermlandswej och Blekingewej.

Bornholmarna kände sig övergivna av resten av Danmark och det var väldigt nära att man blev svenskt igen. De första gruppresorna efter kriget kom från Sverige.

En annan källa till irritation är att vädergubbarna i TV ofta står framför Bornholm när de ska förklara väderkartan. Känslorna är blandade och en viss frihetsrörelse existerar. För säkerhetsskull har man en egen flagga, med ett kors i grönt i stället för det vita.

Bornholm,_Flagge.JPG