Fredag kl 14.20 – Världens första järnvägsbro: Causey Arch.

Causey

Causey Arch är världens första järnvägsbro. Den byggdes 1725-6 av en sammanslutning av kolgruveägare, Grand Allies, som var och en ensamma inte skulle ha haft råd med projektet.

Ralph Wood, en lokal stenhuggare, fick uppgiften att konstruera bron i ett spann. Ingenstans i världen kunde han finna några erfarenheter gjorda på området sedan tiden för Romarriket. Det är alltså inte så konstigt att han var orolig för om bron skulle hålla vid premiären. Han oroade sig faktiskt så mycket att hon dog av hjärtattack innan han fick veta.

Vi tar lätt för givet att vägar och gator alltid har funnits, och det är lätt att glömma bort vilka enorma transportproblem som dök upp vid industrialismens framväxt när tunga varor plötsligt behövde transporteras. Över Ralph Woods bro ledde två järnvägsspår av trä och på hans nya räls kunde kolet lätt forslas ned till floden Tyne för vidare transport på vattnet, som var det mest ekonomiska transportmediet. De tomma vagnarna gick i retur, 930 hästdragna vagnar per dag, en var tjugonde sekund under de första åren.

Causey 2

Träspåret slets ner på ett år, och det las därför dubbelt på den bana som frakten gick på, så att man inte behöva byta ut det så ofta. De lättare tomvagnarna på returbanan behövde tre år på sig för att åstadkomma samma sak. Men efter 1770-talet användes linjen mycket lite. Bron ligger i en spännande ravin och i ett område som det är trevligt att vandra omkring i.

I den här trakten ligger Beamish Museum som vi också besökte.