Turisthistoria: Nilen

Amelia

Amelia Edwards tyckte inte om gruppresor. Hon föredrog att utforska Nilen på egen hand i en farkost som kallades dahabeah. ”På egen hand” innebar 1889 att hon hade med sig kapten, tolv sjömän, två kockar, två uppassare, en pojke som lagade maten åt besättningen och en tolk så att hon kunde kommunicera med de andra.

Amelad2x

Oavsett om man reste med de lyxigare nilångarna eller på en enklare dahabeah, så var rutten ungefär densamma. Den första viktiga staden på vägen uppför Nilen var Luxor. Amelia beskrev den som en stor by bebodd av kopter och araber som gjorde sig en förtjänst på handel med antikviteter. På den här tiden var kontrollen av gravplundrare inte särskilt stor och det var inte ovanligt att turisterna själva hackade bort bitar ur ruinerna eller plockade med sig vad de hittade.

amelia2

Luxor var den första orten som anpassade sig till turistbehoven. Amelia konstaterar att dansflickorna (houris) i pråliga smaragdgröna kläder hukar utanför sina hyddor. H M Stanley förfasade sig över den likgiltighet lokalbefolkningen visade för sitt kulturarv, världens viktigaste: Om de (turisterna) uttryckte en önskan att få köpa mumier i parti, hela mumier, mumiehuvuden, händer, fötter, mumiearmar och -ben; så blev de erbjudna människo-, djur- och fågelmumier tills de började inbilla sig att försäljarna själva var återuppståndna mumier.

Isoleringen och fattigdomen utgjorde ett hot mot turisternas hälsa, så en läkare stationerades på platsen. Från honom utvecklades så småningom ett sjukhus för egyptierna.